Poqar Kartof Fabriki

Poqar Kartof Fabriki, istehsal şirkəti, quru kartof lopaların istehsalçısı, işgüzar əlaqələrin genişlənilməsində maraqlıdır. Qarşılıqlı sərfəli və müvəffəqiyyətli biznes üçün biz Sizə əməkdaşlığı təklif edirik.

Poqara xoş gəlmişsiniz!

Poqarı kartof sahələrisiz təsəvvür etmək çətindir, burada kartofın yetişməsi üçün mükəmməl təbii şəraitlər var: məhsuldar torpaq, təmiz suyun, günəş işığının, təmiz havanın və zəhmətsevən insanların bolluğu.

Fabrik yalnız kartofun yetişdirilməsində və emalında ixtisaslaşdırılır.

Kartofun yetişdirilməsi öz gücümüz ilə şəxsi və icarəyə götürülmüş sahələrdə həyata keçirilir, orta məsafə ən çox 70 kilometr.

Biz torpağın emalı, əkini, kartof məhsulun yığılması, kartofun sifarişçiyə çatdırılması, istehaslat tullantıların işlətməsi üçün müasir ixtisaslaşdırılmış texnikayla tamamilə təchiz edilmişik.

Kartof anbarı - 40 min ton kartofı il ərzində bir yerdə saxlamağa icazə verən, yerlərin 6 seksiyaları.

İstehsal- kartofun tez hazırlanan kartof lopalarına emalı, ildə 12 min tona qədər istehsalat gücü.